17 de setembre de 2021

Entrevista a M.Rosa Ripollès

Image title

Entrevista amb M. Rosa Ripollès membre del Grup d’Estudi de la Cefalea (GRECAP), vocal de la CAMFiC a Terres de l’Ebre i ponent a la X Jornada de la Migranya a Catalunya celebrada el 17 de setembre a l’Auditori de l’Hospital Moisés Broggi.  La Jornada ha estat organitzada pel mateix Hospital, juntament amb la Societat Catalana de Neurologia i la CAMFiC.

 1.-És la migranya un símptoma de la COVID?

Com és sabut la pandèmia de la COVID ha sigut un repte per a la societat i per al  col·lectiu sanitari i científic al tractar-se d’una epidèmia de projecció mundial amb desconeixement de la seva fisiopatologia i del comportament del SARS-COV-2. Desconeixíem la seva clínica, les seves complicacions i morbimortalitat associada, per tant hem fet tots un procés d’aprenentatge paral·lel a l'evolució de la  pandèmia.

I sí, podem dir que la cefalea  és un símptoma associat freqüentment al SARS-COV 2, però no podem especificar en quin percentatge es presenta i que sigui en forma de migranya, que recordem és el tipus de cefalea més freqüent, però no l'única modalitat.

No existeixen estudis científics a nivell d’Atenció Primària que ho corroboren; aquest és un dels motius perquè des del grup de Cefalees de la CAMFiC ens hem plantejat fer una proposta d’estudi multicèntric que permeti recollir les dades i definir les característiques  del tipus i forma de cefalea dels nostres pacients. Esperem que els resultats ens ajudin  a determinar les característiques clíniques  de la cefalea que acompanya al SARS-COV -2 .

2.- En totes les onades, el pacient amb COVID ha patit cefalees?

En revisar els pacients de les diferents onades ens adonem que existeixen petits matisos en la clínica que manifesten. En les primeres onades,  majoritàriament els símptomes eren respiratoris, la febre i  dispnea  servien com  símptomes guia, posteriorment a la següent es van afegir la simptomatologia digestiva amb trets característics com anòsmia i eugenèsia com a símptomes sospitosos. I en les següents onades van anant adquirint importància la manifestació clínica de la cefalea, com a símptoma d’alerta a urgències, i moltes vegades com a únic símptoma, sobretot en gent jove.

3.-Si ha passat (que tenen cefalea) perquè creieu que passa?

És una pregunta molt difícil de contestar, ja hem dit que estem aprenent sobre la simptomatologia i les manifestacions més característiques de la SARS-COV-2 al mateix moment que avança la pandèmia, per tant, el que coneixem fins ara és que existeix un quadre d’activació de la resposta immunitària en forma de cascada pro inflamatòria i pro trombòtica  que determinarà la majoria de les manifestacions associades, i a poc a poc anem esbrinant els mecanismes i la possibilitat d’abordatge terapèutic que funciona i, per tant,  es va aclarint la seva fisiopatologia.

4.-I sabeu de la seva intensitat? És major que mals de cap vinculats a altres patologies?

La cefalea, com  dolor que és, és un signe clínic que es caracteritza per com afecta a cadascú de nosaltres, és a dir a cada persona, de forma individual amb la intensitat que  determinarà la seva repercussió en la qualitat de vida i en el dia a dia d’aquesta persona. Per això, no es pot generalitzar ni definir una intensitat concreta ni tampoc fer-ho  de forma conjunta,  sinó que plantegem fer una valoració individual de cada cas utilitzant les escales clíniques validades (EVA, numèrica), fent un control posterior tenint en compte  la resposta al tractament, el control del símptoma, la seva evolució i la millora en la qualitat de vida.

5.- Es manifesta la cefalea abans de saber que es pot patir COVID? Això us permet fer prevenció i de quin tipus? O apareix (la cefalea) quan ja està clarament diagnosticat la COVID?

Amb la informació que tenim actualment, podem dir que l’ Atenció Primària som el punt de contacte del pacient amb el sistema sanitari, i per tant, per fer el diagnòstic de confirmació d’ una sospita clínica davant símptomes guia explicats  abans, i on la cefalea n’és un d’ells.  Si la cefalea  s’acompanya d’algun criteri més com rinorrea, congestió, febrícula, anòsmia, agèusia, tos, dispnea...no tindrem cap dubte que hem de  descartar la COVID a través d’un TAR (test ràpid antigènic). Si és un pacient que ja està diagnosticat de migranya, crònica o aguda, de cefalea tensional que segueix ja un tractament i que consulta per la seva clínica habitual sense cap altra acompanyant, correctament vacunat, ja que recordem que per sort hem avançat en la campanya de vacunació comunitària, llavors les probabilitats de sospita de la COVID disminueixen i és a criteri del facultatiu que determinarà en cada cas què fer.

Per tant, és important fer una bona entrevista clínica dels símptomes de consulta acompanyada d’una interpretació curosa de cada cas, i segons el criteri del facultatiu amb l’ajuda que disposem als CAP de les  proves diagnòstiques, com és el TAR i/o el PCR ens facilitarà arribar al  diagnòstic.

6.- Tenen els malalts de COVID persistent migranya?

Ja hem comentat que no existeix una bibliografia publicada en dades basades en l’atenció feta a Primària que descriguin de forma clara quin és el percentatge de pacients COVID persistent que tenen  migranya. De fet, això ha estat un dels motius perquè des del grup de Cefalea de la CAMFiC ens hàgim plantejat fer un estudi descriptiu dels nostres pacients per a poder determinar quina és la realitat clínica dels pacients COVID i dels COVID persistent  i/o la  presència de cefalea, com la migranya.

7.- Quin tipus de migranya? (tenen aquests pacients amb COVID persistent: puntual, diària, molesta, fluixa, intermitent, etc.)

Igual que l’anterior resposta, és una pregunta pendent de contestar, esperem que aviat puguem disposar de conclusions reals del nostre territori. En finalitzar l’estudi podrem donar més informació de les migranyes que s’han associat als nostres casos. Per ara, en una  primera aproximació de l’estudi podem dir que tenim pacients amb les tres característiques: gent que ja tenia migranya que després de la COVID ha empitjorat sent persistent, altres que no tenien ni havien tingut mai migranya i la tenen posteriorment a la infecció i una part que la té sols durant el procés agut però després desapareix. I, ara per ara, no podem determinar els percentatges.

8.- Sabeu quin percentatge de pacients amb COVID persistent pateixen cefalea i/o migranya? (he trobat en algunes publicacions un 44%)

Tenim dades d’altres països o altres estudis molts d’ells en l’àmbit hospitalari nivell hospitalari i en casos de complicacions  greus, però no es poden extrapolar amb certesa les dades a Primària  a nivell  dels casos lleus-moderats, donat que les condicions no són les mateixes a tots els col·lectius clínics, ni de gravetat,  sociodemogràfic, i/o epidemiològic (diferents variants, diferent incidència i prevalença, diferents territoris, etc).

9.- Què fa o pot fer l'AP per tractar aquesta cefalea en pacient amb COVID persistent?

Recordem que les cefalees són un motiu de consulta freqüent en AP  i un motiu d’absentisme laboral i IT ( incapacitat transitòria ) per la  importància  de  l’afectació en la qualitat de vida dels nostres pacients.  És molt important recordar que existeix un tractament agut durant el procés clínic,  en el context de la infecció aguda i en la cefalea persistent post-COVID també disposem de tractaments preventius que ens poden ajudar en el maneig de la cefalea persistent per donar resposta als nostres pacients.

10.- Com definiries d'important el paper de l'AP en les cefalees vinculades a COVID i COVID persistent?

L’Atenció Primària té un paper important com a eix diagnòstic i terapèutic de  maneig de les cefalees en general, som qui millor coneixem als nostres pacients i podem determinar si existeix una bona resposta al tractament, una correcta adherència i compliment, detecta efectes desencadenants i si compleix els criteris per a iniciar un  tractament preventiu.

Partint d’aquesta premissa, hem de recordar que la majoria de pacients COVID lleus o moderats han sigut diagnosticats i controlats des de l’Atenció Primària. A mesura que hem avançat, els protocols de seguiment i el control del pacient COVID persistent ha millorat i estem establint quins criteris a seguir en el control d’aquesta patologia i per tant, la cefalea persistent es pot considera com una seqüela que haurem de tenir en compte i tractar des de l’Atenció Primària, sempre amb la col·laboració dels nostres companys de neurologia.

Cercador

Cercar