22 d'octubre de 2021

La CAMFiC elabora el tríptic: "Recomanacions per a la realització d’espirometries a l’atenció primària en l’entorn COVID-19"

A l’Atenció Primària es realitza l’avaluació i seguiment de les malalties respiratòries i sovint es fa servir l’espirometria, és una prova bàsica per a l’estudi de la funció pulmonar.

L’entorn COVID-19 ha suposat canvis en la realització d’aquestes proves, limitant-se el seu ús. En aquest context la CAMFiC ha elaborat un tríptic que ajuda ajuda a prioritzar les indicacions de la prova, ja que una selecció acurada pot aportar més beneficis als pacients amb l'aval del Departament de Salut.

Així de forma resumida es recullen les indicacions per quan cal fer una espirometria i alhora quines són les contraindicacions.


Cercador

Cercar