17 de febrer de 2022

Entrevista al Grup de Treball ARC

1. Per què neix aquest Grup Interdisciplinari de recerca de relacions assistencials?

Hem de començar parlant d’història, perquè el grup ja en té una al darrere. Sabeu que en Gonçal Foz, primer president de la CAMFIC, ens va deixar l’estiu del 2020, doncs justament, va ser en Gonçal qui va tenir la iniciativa de crear-lo. Feia anys que, junt amb Fabiola Dunyó, treballava en la formació integral de metges residents de FiC, aplicant, entre altres coses, un mètode d’anàlisi de casos, diferent del tradicional: l’Anàlisi del Rol en el Cas (ARC). L’eina de l’ARC permet aprofundir en la complexa tasca del metge, ampliar la mirada vers una perspectiva sistèmica i observar el rol en la tasca, i també, les interaccions amb l’equip assistencial.

Foz volia fer partícip als metges de la CAMFIC i a qui ho volgués, d’una reflexió sistemàtica sobre els continguts, pressupòsits, conceptes i mètodes de la medicina, amb l’ajuda d’unes eines facilitadores, sobretot el mètode ARC.

Va ser Foz qui ens va organitzar el grup, som persones que compartim els objectius, però tenim orígens professionals molt diversos. El grup des de l’inici ha nascut interdisciplinari.

Ara som cinc components, però esperem que altres persones s’animin a col·laborar-hi.

2.Quins són els vostres principals objectius a curt termini?

A part de preparar una presentació pública i presencial del grup (quan ens ho permeti la situació) a la seu de la CAMFIC, ens estem organitzant per poder posar en marxa el Seminari “De Balint a ARC”, que ja havíem proposat quan hi havia en Gonçal Foz. I a la vegada estem treballant en lectures que ens ajuden a crear una cultura pròpia, i que, posteriorment, penjarem al web.

3.Com es fa i com es treballa aprofundir i millorar la relació personal entre el sanitari i el pacient, amb la família i amb la comunitat?. Quins beneficis a nivell de salut pot aportar?

Diríem que per aprofundir i millorar la relació personal entre el sanitari i el pacient, amb la família i amb la comunitat, s’ha de fer treballant activament amb els professionals. Sabem que només es pot aprendre realment des de l’experiència, des de les coses viscudes, per tant, proposarem activitats de participació activa.

Volem facilitar que els professionals prenguin consciència del que està passant en les relacions interpersonals amb el pacient, la seva malaltia, el seu entorn, i de com el professional és impactat per això i per les condicions de treball i institucionals. També volem facilitar que puguin expressar el seu malestar, reconceptualitzar-lo i, per tant, donar-los eines per evitar el burnout que la pressió actual pugui comportar.

Per a tot això hem pensat a promoure eines (especialment el mètode ARC) que el professional pot usar en el seu treball quotidià. Ho farem en tallers i seminaris, acompanyats de lectures significatives que poden ajudar a sistematitzar els coneixements i les experiències.

4.A més el grup també vol potenciar el treball integral, aprofundint la relació amb altres professionals. Què pot aportar de bo això? Fins ara no existeix aquest treball integral?

L’Atenció Primària de Salut (APS) és una forma de treballar en salut molt a prop de les persones i de les comunitats, no necessàriament quan estan malaltes. És per això que considerem que els atributs que la distingeixen els considerem amb tota la seva transcendència: la dimensió de l’accessibilitat, la integralitat, la longitudinalitat, la coordinació, la dimensió familiar, l’orientació comunitària i la competència cultural. Dit això i pel tema que ens ocupa ara destacaríem el tema de la integralitat, encara que per totes les altres dimensions que hem dit també l’ARC tindria coses a dir. Quan ens referim a la integralitat també considerem vàries dimensions com serien els aspectes de promoció de la salut, de prevenció, d’atenció curativa i d’acompanyament a la cronicitat i a la mort. Per portar a terme amb solvència aquests aspectes cal una orientació biopsicosocial de l’APS que depassi el model biomèdic encara dominant. Aquest mètode, més anomenat que practicat, implica una formació que abasta al conjunt de disciplines que treballen en l’APS (medicina, infermeria, treball social, entre d’altres, també consideraríem al personal que acull i orienta les persones als centres de salut). És per això que volem fer una crida al conjunt de professionals que hi treballen i que volem situar aquest grup en una dimensió clarament interdisciplinària.  Aleshores busquem l’associació i la complicitat amb l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i amb el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCat) perquè es sumin al grup.

5.Parleu també de “desenvolupar una línia de recerca al voltant del mètode ARC” a què us referiu?

El mètode ARC es crea cap al 2007 en el grup “Observar per Transformar”, encapçalat per la Dra. Castell, a l’IES (Institut d’Estudis de la Salut), i on hi havia Fabiola Dunyó que sistematitza el mètode. Està inspirat en les pròpies experiències grupals i els estudis de diferents organitzacions (Group-relations de Tavistock Institut, ORA de Grubb Institut, article “Weaving thoughts” de Norman i Salomonsson, Balint...).

És un mètode de treball d’estudi de casos, no convencional, ja que no té per objectiu  resoldre el cas ni jutjar el qui el presenta, sinó que aprofundeix en la comprensió de rols, tasques i interrelacions, tenint present les emocions que es mouen, i es fa per mitjà d’un treball grupal estructurat d’intervisió (peer group).

Volem plantejar-nos una recerca teòrica i d’aplicació del mètode sobre la pràctica assistencial i anar-lo adaptant a les condicions canviants d’aquesta.

6.També voleu col·laborar amb altres grups de la CAMFiC, així com amb entitats i associacions que compateixin aquest objectiu de recerca de relacions assistencials. Teniu pensat amb quines entitats o associacions podríeu treballar? I amb quins objectius?

Ens sembla que hi ha diferents grups de treball amb els qui podríem col·laborar perquè els objectius generals tenen punts de coincidència amb els nostres. Pensem, entre d’altres, en Salut mental, Ètica, Comunicació i salut, Atenció familiar, Adolescència i salut, Atenció a la gent gran...

Ens sembla que hi poden haver moltes sinergies amb la FoCAP, i al ser un grup interdisciplinari pensem que podríem col·laborar amb l’AIFiCC, el Col·legi de Psicòlegs i el de Treball Social.

7.Com a nou grup de la CAMFiC, com espereu que la Societat us pugui ajudar en aquest camí que tot just ara comenceu?

La nostra existència com a grup dins el marc de la Societat ens aporta ja uns beneficis immediats que ens faciliten la nostra tasca tant a nivell de reunions, de possibles publicacions com de fer difusió de les propostes que el grup vagi fent en els propers temps.

Cercador

Cercar