8 de març de 2022

Entrevista al Grup de Treball Violència Masclista i Atenció Primària de Salut

Image title

1.- El grup de Violència Masclista de la CAMFiC és una reorientació del Grup de Violència de Gènere. Explica’ns el perquè d’aquesta reorientació i el canvi del nom?

El grup de treball anterior, de Violència de Gènere i AP, ha estat un grup de vida molt llarga, amb molts somnis, molta feina i moltes recompenses. En els últims anys el grup es va anar apagant per múltiples motius encara que mai es van acabar les ganes de seguir treballant i aportant. A partir de la reflexió sobre la necessitat que dins la CAMFiC hi hagi un grup sobre violència masclista, vam decidir recomençar el projecte, més que no pas reactivar dinàmiques, i així és com sorgeix el Grup de Violència Masclista.

Entre totes les components del grup vàrem decidir modificar el nom de violència de gènere a violència masclista tenint en compte la Llei Catalana, ja que és el masclisme la principal causa dels diferents tipus de violències que poden patir les dones.

2.- I ara, com a nou grup, quins són els vostres principals objectius i per què?

El principal objectiu del nostre grup és integrar l'atenció de la violència masclista a la pràctica habitual de les nostres consultes, i formar a les  metgesses i metges de família en referència a la prevenció, acompanyament, cura i recuperació de les víctimes de violències masclistes des de les consultes. També volem treballar en xarxa amb altres professionals i entitats amb objectius similars al nostre grup de treball, així com fomentar la recerca en violència masclista i atenció primària.

3.-  Com a nou grup de treball, quines seran  les vostres primeres actuacions orientades als socis i sòcies de la CAMFiC?

Com a grup ens estem coordinant per iniciar formacions específiques en l’àmbit de la violència masclista i atenció primària en format cursos i tallers. També estem començant a moure les xarxes socials per tal de donar a conèixer la nostra tasca i compartir informació, dades i material, que creiem pot ser útil per les sòcies i socis de la CAMFIC.

4.- L’Atenció Primària com a primer nivell assistencial i pilar del sistema sanitari és un lloc primordial per a la detecció de la violència masclista. Esteu els professionals suficientment preparats per aquesta detecció i seguiment? En què cal millorar i com podeu ajudar des del grup de la CAMFiC ?

Com bé dieu, l’atenció primària esdevé un punt clau, però no només per a la detecció dels casos quan ja estan instaurats sinó també per a la seva prevenció i posterior recuperació. Tot i que cada vegada hi ha més professionals formats i més iniciatives que pretenen millorar el maneig en aquestes situacions, creiem que encara són insuficients. És per això, que creiem que com a grup podem contribuir a visibilitzar aquesta xacra i reforçar-ne la formació, per tal d’integrar la violència masclista dins del model biopsicosocial a les consultes de les metgesses i metges de família.

5.- Finalment, com creieu que la CAMFiC us pot ajudar en la consecució dels vostres objectius? I en aquest sentit, què li demaneu a la Societat?

La CAMFiC ens pot ajudar donant-nos suport organitzatiu en reunions i en les propostes formatives, col·laborant en altres grups de treball, així com en la difusió de les nostres activitats a totes les sòcies i socis. Creiem que ser part d’una gran entitat com és la CAMFIC pot donar encara més visibilitat a aquest greu problema de salut pública, que per cert, afecta un 30% de les dones que acudeixen a les nostres consultes cada dia. Cal reforçar la idea que la nostra tasca com a metgesses i metges de família pot ser essencial per a millorar la salut de les dones, els seus fills i filles, i també de molts homes. I per això, volem destacar que el Grup de Violència Masclista està obert a la incorporació d’altres sòcies de la CAMFIC que, interessades en les conseqüències sobre la salut de la violència masclista, vulguin formar-ne part.

Cercador

Cercar