24 de març de 2022

Conveni entre SEAUS, FAP i CAMFiC per desenvolupar activitats formatives

Es tracta de la signatura d’un conveni marc entre la Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad (SEAUS) i la Fundación de Atención Primaria de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, amb els objectius de promoure la realització, investigació i divulgació d’estudis sobre l’aplicació dels Drets i Deures dels usuaris de la sanitat, promoure el diàleg entre els usuaris, professionals de la salut i institucions sanitàries per millorar la comunicació i participació, facilitar la formació permanent, i procurar la millora continua de la qualitat assistencial sanitària, entre d’altres.

A continuació, fotografies del moment de la signatura entre el President CAMFiC i FAP, el Dr. Antoni Sisó i la Vicepresidenta de SEAUS, la Sra. Mercè Tella, acompanyada del Tresorer de SEAUS, el Sr. Rafa Rodríguez.

Cercador

Cercar