17 de maig de 2023

Metgesses de família desenvolupen la primera APP que fa promoció i prevenció en salut

L'App Prevent Go ja es pot descarregar per a Android i Apple i té per objectiu oferir eines, informació, dades i infografia als usuaris per poder tenir autocura i prevenir malalties evitables.

Per Yolanda Herreros i Cinta Estrada, metgesses de família i comunitària i sòcies de CAMFiC "els temes que hem desenvolupat actualment són els que tenen més importància per prevenir malalties cròniques i malalties no transmissibles. El consum de tabac, la inactivitat física, el consum nociu d'alcohol i les dietes poc saludables augmenten el risc de morir, per això és fonamental la seva prevenció i per aquest motiu hem decidit donar prioritat a aquests temes proporcionant eines a la ciutadania".

L'APP Prevent Go consta de 12 temàtiques: Pressió arterial, Hàbits alimentaris, Activitat física, Colesterol, Obesitat, Tabac, Consum alcohol, Diabetis Mellitus, Vacunes, Cribratge càncer, Trastorns auditius i visuals, Prevenció accidents.

L'estructura canvia segons la patologia, si comencem per la pressió arterial, l'APP permet registrar les xifres de tensió arterial i fer-ne un seguiment amb el registre. En cas que les xifres siguin elevades et recomana que realitzes una Auto-Mesura Pressió Arterial (AMPA), i si les xifres són molt elevades t'aconsella que siguis visitat d'urgència.

A l'apartat d'hàbits alimentaris l'usuari accedeix a una enquesta per conèixer si la seva alimentació és saludable, si no és així dona recomanacions per fer canvis.

Respecte a l'activitat física s'accedeix a un test per conèixer el grau d'activitat física i millorar-ho si no és adequat. Un altre dels aspectes que es valora és el sedentarisme.

En l'apartat de Colesterol, l'APP Prevent Go permet registrar les xifres de les analítiques i crear un gràfic sobre la seva evolució. També permet calcular l'IMC, que també es pot enregistrar gràficament i obtenir informació sobre el pes adequat.

Tant en l'àmbit del consum de tabac com d'alcohol, l'APP encoratja a deixar de fumar i al consum 0 d'alcohol. Els usuaris poden accedir a una calculadora de consum d'alcohol i conèixer si estan fent un consum de risc.

La diabetis junt amb la hipertensió tenen una alta prevalença. Tenir un control correcte d'aquestes dues patologies és fonamental per prevenir complicacions, per això l'APP proporciona informació per l'autocura al pacient diabètic.

A l'apartat vacunes està penjada informació sobre el calendari vacunal, els usuaris poden comparar amb el seu calendari vacunal si estan al dia de les vacunes i si els toca alguna per edat.

L'apartat del cribratge de càncer dona informació sobre els programes de cribratge poblacional de càncer mama, còlon i cèrvix.

Els trastorns auditius i visuals són una causa important de discapacitat, més en gent gran. A través de l'APP es pot accedir a la realització d'un test d'audició per detectar la hipoacúsia també dona informació sobre acúfens, taps de cera o otitis, i en l'apartat visual, entre d'altres, es dona consells per a prevenir la retinopatia diabètica o per detectar la degeneració macular.

Les lesions no intencionades són un dels principals problemes de salut pública. De fet, els accidents es produeixen en tots els grups d'edat i són la primera causa de mort en els menors de 45 anys, per això l'APP Prevent Go dona informació sobre prevenció d'accidents tant a la llar, com en el lleure com en trànsit.

Segons expliquen les metgesses i sòcies de CAMFiC, Yolanda Herreros i Cinta Estrada, "aquesta que presentem ara és una primera versió de l'APP, una vegada estigui en marxa i els usuaris la puguin descarregar, provar i tinguem un feedback anirem revisant el contingut. De moment l'objectiu de l'APP és proporcionar eines i documentació en prevenció primària i en alguna malaltia crònica concreta com la Diabetis Mellitus. Altres temes de salut a desenvolupar en un futur serien patologies respiratòries com Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, Salut Mental, Malalties de Transmissió sexual, o la prevenció en grups d'edat específics, com la infància i la gent gran".

L'APP Prevent Go ha estat desenvolupada amb l'enginyer Jaume Guillem i neix d'un conveni entre la Fundació Letamendi i la CAMFiC

Image title

Cercador

Cercar