15 de maig de 2023

Entrevista a Rosa Caballol i Josep Lluis Clua per la III Jornada EcoAP (15/05/2023)

Entrevista a Rosa Caballol presidenta del comitè organitzador i Josep Lluis Clua president del comitè científic de la III Jornada EcoAP que es farà a Tortosa els propers 30 de juny i 1 de juliol al Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili

1. El lema d'aquesta III Jornada d'EcoAP és "Eco Realitat" m'expliqueu per què aquest lema?

Rosa Caballol (RC): L'ecografia clínica a l'APiC és una realitat: en els darrers 5 anys hi ha hagut un increment exponencial de metges formant-se en ecografia clínica. En aquest impuls, la pandèmia per Covid ha estat determinant amb la incorporació de l'ecografia pulmonar com a eina de suport en l'atenció als pacients amb infecció per Covid a l'Atenció Primària i Comunitària (APiC), tant als CAPs com en l'atenció domiciliària utilitzant ecògrafs portàtils i inalàmbrics. A més, el Departament de Salut ha dotat d'ecògrafs a quasi tots els centres d'atenció primària de Catalunya, cosa que ha promogut el seu ús i l'interès per formar-se i fer servir-los adequadament. Aquesta realitat també ha fet que es consideri una assignatura clau en el currículum de les unitats docents de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya.

2. La Jornada que ara fareu estava inicialment prevista pel 2020, però l'arribada de la pandèmia la va posposar. Però també és cert que durant la pandèmia va haver-hi un "boom" de l'ecografia pulmonar a l'AP liderada des del grup d'Eco Ap de la CAMFiC. Què va suposar la COVID com a punt d'inflexió perquè els metges i metgesses de primària s'hagin llençat a formar-se en ecografia, i no només pulmonar?

RC: És el que comentàvem com a justificació del lema de les Jornades EcoAP. Una cosa ha portat l'altra. Tenim ecògrafs i hem experimentat en primera persona la utilitat, l'augment de la capacitat de resolució clínica utilitzant l'ecografia clínica com a una eina més en el procés diagnòstic i d'orientació d'una patologia a la consulta d'APiC. A l'Atenció Primària, on s'atén en globalitat als pacients, l'ecografia multi òrgan és fonamental. Per això, la formació i l'interès dels metges de capçalera va orientada a aprendre i practicar diferents tipus d'ecografia.


3. Sembla que el Departament de Salut també ha apostat per l'ecografia a l'Atenció Primària. Com estem a Terres de l'Ebre d'ecògrafs als CAPS? Estan tots els CAP previstos amb ecògraf?
Josep Lluis (JL): Efectivament, el Departament de Salut i l'Institut Català de la Salut han apostat per la incorporació de l'ecografia com a eina diagnòstica a l'Atenció Primària, ja que això pot millorar la detecció precoç de moltes patologies i reduir la necessitat de derivacions a altres especialitats.

RC: A les Terres de l'Ebre, en aquest moment, tots els CAP tenen un ecògraf. Ens en faltarien per a consultoris de CAP d'ABS grans on hi ha dispersió... Ara també l'ICS ha proveït els Caps de maletins d'atenció domiciliària amb ecògrafs portàtils. Tot un avenç i obre un ventall de noves oportunitats... Per exemple, una retenció aguda d'orina a domicili, el seu diagnòstic i suport a un sondatge correcte, etc.

Respecte a la implementació de l'ús de l'ecografia, estem començant. Ens trobem en la fase de formació dels professionals, clau perquè la pràctica de l'ecografia clínica sigui de garantia per als pacients. En 2 o 3 anys, intuïm que hi haurà una xarxa de professionals al territori formats i acreditats adequadament en ecografia.

JL: Pel que fa als CAP a Terres de l'Ebre, no puc proporcionar informació específica sobre cada centre de salut, ja que això depèn dels recursos de cada EAP, especialment la disponibilitat de
professionals acreditats. No obstant això, l'objectiu prioritari al territori és crear una xarxa referent EcoAP que faciliti la detecció i diagnòstic o seguiment de patologies més prevalent amb capacitat de resolució, disminució de derivacions i sobrecàrrega de servei d'imatge referent i millorar, en definitiva, la qualitat assistencial i els resultats en salut.

D'acord amb el desenvolupament d'aquesta estratègia per consolidar una xarxa EcoAP a les Terres de l'Ebre, alguns EAPs ja disposen d'ecògrafs, mentre que altres estan en procés de la seva adquisició i/o acreditació. És important recordar que la incorporació d'aquesta tecnologia requereix una inversió significativa, per la qual cosa serà un procés gradual. En qualsevol cas, la Jornada d'Ecografia a l'Atenció Primària a Tortosa és una oportunitat per actualitzar i millorar l'estat actual de la implementació de l'ecografia a la zona i definir línies de futur coordinades amb el Pla de Salut.


4. En la mateixa línia de l'aposta del Departament per l'ecografia a l'AP, creieu que l'ecografia clínica a l'Atenció Primària disposa ja del reconeixement institucional, científic i assistencial com a eina efectiva que aporta valor i resolució a l'APiC, o cal fer més? I en quin sentit?
Josep Lluis: Tot i que cada vegada són més els CAP que incorporen l'ecografia a la seva pràctica clínica, encara queda un llarg camí per recórrer per aconseguir que aquesta eina sigui plenament reconeguda i utilitzada a l'Atenció Primària i en un format de xarxa compartida que augmenti la seva eficiència tant en qualitat assistencial com en resultats de salut.

Des del punt de vista institucional, és important que les autoritats sanitàries reconeguin l'ecografia clínica com una eina efectiva per al diagnòstic i el tractament de moltes patologies a l'Atenció Primària. Això pot implicar la incorporació de l'ecografia als protocols clínics en format de xarxa compartida i vies clíniques que facin més eficient el camí per diferents nivells assistencials, la formació acreditada dels professionals, i la dotació de recursos necessaris per a la seva aplicació. La Jornada EcoAP treballarà aquests tres punts en el seu programa

Des del punt de vista científic, cal realitzar més investigació per avaluar l'eficàcia i l'eficiència de l'ecografia en la detecció precoç i el seguiment de diferents patologies. També cal continuar desenvolupant les capacitats dels professionals en el diagnòstic d'ecografies, així com la interpretació d'aquestes. Si bé la III Jornada EcoAP a Tortosa (un entorn fantàstic al sud de Catalunya) és encara quasi un nadó científic, la seva evolució en nombre de professionals i nombre de comunicacions és un reflex de la seva consolidació i creixement.

Finalment, en el sentit assistencial, cal garantir que l'ecografia es converteixi en una eina habitual en la pràctica clínica de l'Atenció Primària, a través de la formació dels professionals, la implementació de protocols de treball, la dotació de recursos i la promoció d'un ús més generalitzat de l'ecografia en l'atenció als pacients. La Jornada EcoAP a Tortosa, no només vol ser un espai de trobada de professionals i d'exposició i aprenentatge d'evidència científica, sinó també una oportunitat de reivindicació d'un Pla estratègic EcoAP tant nivell de les Terres de l'Ebre com de Catalunya.

En resum, encara queda molta feina per fer per aconseguir una normalitat institucional, científic i assistencial de l'ecografia com a eina efectiva a l'Atenció Primària, però la Jornada d'EcoAP a Tortosa pot ser una gran oportunitat per debatre sobre aquesta qüestió i avançar en la seva consolidació.


5. La formació en ecografia clínica a l'AP liderada per la CAMFiC porta ja més de 12.000 alumnes de 16 països diferents seguint la modalitat Online, i més de 255 sessions pràctiques a més de 1.000 professionals dels CAPs de Catalunya. Tant a Tarragona com a Terres de l'Ebre el percentatge de formació en ecografia és baix, només un 6%. Ha estat aquest un motiu per fer la III Jornada d'EcoAPP aquí, a Tortosa? Segur que la Jornada contribuirà a incrementar aquesta formació, però per què creieu que estem en aquest 6%?

RC: Quan el grup EcoAP de CAMFiC va pensar a fer la III Jornada ecoAP a Tortosa era l'any 2019... A Terres de l'Ebre, alguns professionals, per iniciativa pròpia practicaven l'ecografia clínica a l'APiC. Era un lloc on calia donar a conèixer i animar als professionals sanitaris sobre l'ús de l'ecografia clínica com a eina que aportava molt valor en el procés clínic, i també en l'exercici professional. En aquests darrers 4 anys, s'ha fet formació de manera continuada en ecografia al territori amb CAMFiC, promoguda tant des de la direcció d'atenció primària de l'ICS Terres de l'Ebre com des de la Unitat Docent de MFiC amb el suport de l'àrea del coneixement de la gerència territorial: d'urgències, d'abdomen, pulmonar, d'espatlla i genoll... Una revolució! Ara mateix, també estan en marxa formacions en tutor EcoAP d'abdomen. S'ha fet un gran avenç i hi ha un projecte de formació i implementació de l'ecografia a l'APiC.

És molt important posar en relleu la tasca fabulosa que està duent a terme el grup ecoAP. No solament per la difusió en l'ecografia sinó sobretot, per la formació d'alta qualitat que està donant i que garanteix que els professionals estiguin ben preparats.


6. Centrant-nos ja en la III Jornada EcoAP, he vist que el primer dia, divendres a la tarda, hi ha una taula sobre "Eco-escenaris pel Metge de Família". Digueu-me què tractareu en aquesta taula i per què?

RC: En aquesta taula es pretén mostrar les possibilitats que des de l'APiC té l'ecografia clínica en les diferents situacions clíniques, quines són les 'indicacions' de l'ecografia a l'APiC, conèixer les possibilitats i també els límits.


7. El dissabte teniu dues taules, una sobre "Ecografia a domicili" i l'altre sobre "Ensenyant ecografia clínica". Em podeu fer cinc cèntims de què tractareu a cada taula i per què creieu que poden ser d'interès pels assistents a la Jornada.?

JL: Primer que res voldria explicar que la Jornada EcoAP es farà a un territori de Catalunya que es caracteritza per la seva baixa densitat poblacional (54,5 hab./km2), el seu envelliment demogràfic amb relació a Catalunya (índex d'envelliment 162,7 vs. 127,1), predomini del sector primari, dependència piramidal i externa per les proves ecogràfiques, formació voluntària dels professionals als EAPs, i disponibilitat d'ecògrafs sense protocols o vies clíniques compartides. Això ja explica almenys parcialment les temàtiques de les taules que es presentaran durant la Jornada d'Ecografia a l'Atenció Primària a Tortosa.

La taula sobre "Ecografia a domicili" tractarà sobre la utilitat de l'ecografia en l'àmbit domiciliari, especialment en pacients amb dificultats per desplaçar-se a centres sanitaris. Es parlarà de punts com: la viabilitat de realitzar ecografies en aquest context, les implicacions ètiques i legals, així com les dificultats i els reptes que es presenten. Aquesta taula pot ser d'interès per als professionals que treballen en el camp de l'Atenció Domiciliària i també per als que estan interessats a ampliar el camp d'aplicació de l'ecografia a l'Atenció Primària.

Per altra banda, la taula sobre "Ensenyant ecografia clínica" se centrarà en la formació dels professionals per a la realització d'ecografies a l'Atenció Primària amb la participació en els diferents tallers programats. No s'obviarà insistir sobre la necessitat d'una formació adequada per als professionals que vulguin aprendre a fer ecografies i com s'ha de dissenyar aquesta formació per assegurar la qualitat i la seguretat dels pacients. També sobre models d'organitzar aquesta formació i les possibilitats de col·laboració entre professionals de la salut i centres en la construcció de la xarxa EcoAP. Serà d'especial interès per als professionals que vulguin aprendre a fer ecografies a l'Atenció Primària i també per als que estan involucrats en la formació dels professionals sanitaris.

En resum, les taules d'"Ecografia a domicili" i "Ensenyant ecografia clínica" són temes d'interès per als professionals que treballen en el camp de l'Atenció Primària i que volen ampliar el seu coneixement en l'ús i la formació de l'ecografia. Aquestes taules poden proporcionar una oportunitat per compartir coneixements, intercanviar idees i aprendre de les experiències d'altres professionals.


8. Entenc que hi ha una part de diversió/ formació assegurada amb l'Escape Room dissenyat pels membres del grup de treball d'EcoAP. Alguna pista que pugueu explicar?

RC: Podem dir que el grup de companys que l'ha dissenyat, liderat per la Lorena Díez, han fet una gran feinada. És una sorpresa enorme, genial... Anirem passant per diferents situacions clíniques on l'ecografia és determinant. Animem a tothom a què participi!!!! Serà una manera d'aprenentatge divertint-nos i fent equip, tan important en el nostre dia a dia.


9. He vist també que hi ha un munt de tallers. I que a més presenteu dos formats. Hi ha 11 tallers diferents d'un format curt (amb una durada de 45 minuts) i tres tallers més llargs (durada 1h i 30 minuts) sobre ecografia pulmonar bàsica, talls cardíacs bàsics i talls abdominals bàsics. M'expliqueu el perquè d'aquests dos formats i en què són interessants tant uns (de curta durada) com els altres (d' 1:30?h)?

RC: La durada és proporcionada a la complexitat de l'òrgan que d'ecografia. Requereixen més temps de dedicació per explicar la teoria i després poder fer pràctica.


10. Imagineu que soc una metgessa de Terres de l'Ebre i m'estic pensant venir a la Jornada però encara no ho acabo de tenir clar, digueu-me per què no hi puc faltar de cap de les maneres?

JL: Si ets un/a professional interessat en l'ecografia com una nova eina clínica per la teva activitat, siguis d'on siguis, hauries de plantejar-te assistir a la Jornada d'Ecografia a l'Atenció Primària per diverses raons:

1. Oportunitat d'aprendre sobre l'ús de l'ecografia a l'Atenció Primària: La jornada proporcionarà una oportunitat per aprendre de la mà d'experts en el camp de l'ecografia clínica a l'Atenció Primària. Podràs conèixer les últimes tendències en l'ús de l'ecografia en la pràctica clínica diària, així com les eines, tècniques i protocols que es poden utilitzar per optimitzar l'ús de l'ecografia.

2. Interacció amb altres professionals sanitaris: A la jornada hi haurà altres professionals de la salut, com ara metges, infermers i altres especialistes que treballen a l'Atenció Primària. Això et proporcionarà una oportunitat per intercanviar coneixements, compartir experiències, fer contactes professionals, i millorar la teva pròpia organització EcoAP.

3. Ampliació de coneixements i actualització professional: Assistir a la jornada et permetrà actualitzar els teus coneixements en l'àmbit de l'ecografia clínica a l'Atenció Primària, així com aprendre noves tècniques i protocols que poden ajudar-te a optimitzar la teva pràctica clínica.

4. Participació en debats i taules rodones: A la jornada hi haurà espais per debatre temes d'actualitat en l'ús de l'ecografia clínica a l'Atenció Primària, i també hi haurà taules rodones per parlar sobre temes específics com ara l'ecografia a domicili o la formació en ecografia clínica. Això et permetrà participar en discussions que poden ajudar-te a aprofundir en temes específics i a conèixer les opinions i experiències d'altres professionals.

5. Finalment, hi ha una part distintiva lúdica, social, cultural i de territori que sempre està present i ens ajuda també a créixer personalment. Tortosa és una ciutat amb una gran riquesa cultural, social i natural, reserva de la biosfera del delta de l'Ebre, un dels espais naturals més importants del Mediterrani que ofereix moltes possibilitats per gaudir de l'entorn i descobrir els seus secrets. Si assisteixes a la Jornada d'Ecografia a l'Atenció Primària, no dubtis a aprofitar l'oportunitat per conèixer la ciutat i la seva zona natural, i gaudir de la seva gastronomia i del seu patrimoni cultural i històric.

Desitgem que ho puguis gaudir!!!!!!!

Image title

Image title

Cercador

Cercar