14 de febrer de 2024

Entrevista a Marc Albiol i Perarnau, vocal de residents de la CAMFiC

Image title

1.- Com a nou vocal de residents quins son els principals objectius que et marques per a la Vocalia?

La Vocalia de Residents és un espai que volem fer de tothom, per formar-nos millor i trobar-nos entre residents. La participació, l'organització i la re valorització dels residents de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) són els tres pilars del petit pla d'acció amb el qual em vaig presentar a la vocalia. El primer pas ha estat reactivar l'Espai R, formacions de dues hores a la nostra mida, que van quedar parades per la pandèmia. Enguany, la novetat és que volem acostar l'Espai R a les quatre grans capitals de Catalunya i també estem apostant pel format híbrid presencial-telemàtic, retransmetent en directe les formacions que es realitzin a la seu de la CAMFiC, que a més quedaran penjades a la web.


2.- Què esperes que pugui oferir-vos la CAMFiC al metges residents en medicina familiar i comunitària?

La CAMFiC és la societat científica de la nostra especialitat a Catalunya, i com a tal té uns objectius que crec que s'alineen amb molts dels residents de MFiC com poden ser fomentar una investigació científica de qualitat i prestigi, fomentar la col·laboració professional i humana, així com difondre coneixement científic contrastat. En resum, amb la CAMFiC i sobretot entre nosaltres volem acostar-nos a l'excel·lència.

3.- La darrera jornada de residents va coincidir amb el Congrés de la CAMFIC celebrat a Lleida l’octubre passat. Pots dir-me quines van ser les principals conclusions de la Jornada?

L'assistència a la Jornada de Residents va ser considerable, i en van sortir conclusions molt interessants. La xerrada principal feta per Fundació Galatea va permetre obrir debat sobre la salut mental dels residents, i es va poder expressar en veu alta que gran part dels problemes no som nosaltres, sinó altres causes estructurals. Malgrat això, vam agrair que ens donessin eines per tal de poder adaptar-nos a aquest entorn i minimitzar l'impacte en la nostra salut mental.

Finalment, vaig ser elegit Vocal de Residents a través de votació. M'agradaria destacar que vaig ser l'únic candidat, malgrat ser una candidatura oberta. També m'agradaria destacar que soc un home i la majoria de residents son dones, fet que també podríem analitzar sociològicament. Malgrat això, actualment la Vocalia de residents som un grup de gent d'arreu de Catalunya motivada i és probable que el meu relleu com a vocal sigui una resident de MFiC.

4.- Com a residents en MFiC com veieu el vostre futur com a metges de família i comunitària?

Aquesta és una pregunta complicada. Les residents de MFiC som un diamant en brut, que cal polir per tal de que assoleixi el seu màxim potencial. Actualment, el nostre sistema de formació presenta algun que altre aspecte que caldria millorar. La CAMFiC està per ajudar-nos a assolir aquest objectiu formatiu, de manera complementària a la nostra residència, per tal de que els residents ens formem a través de mètodes crítics, de qualitat i de prestigi professional.

És cert que actualment és més evident que mai l'espasa de Dàmocles que penja sobre el cap del nostre sistema sanitari, i els residents ho veiem. Com ja hem dit, hi ha causes estructurals que cal abordar per tal de millorar el nostre futur. Hi hem de ser, els residents de MFiC no podem defallir, i tenim moltes coses a dir si algú ens vol escoltar.

5.- Què penseu sobre que en els darrers anys hagin quedat places de MFiC del MIR sense escollir?

El tema de que en els darrers anys hagin quedat places de MFiC del MIR sense escollir és un tema complex amb diversos factors a tenir en compte.

Per una banda, pel que fa el sistema d'elecció MIR, un estudi recent anomenat "El atractivo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en la elección de plazas MIR 2023" (Cánovas, Coma, Fina, Dalmau-Matarrodona), posa en evidència a través d'un indicador de competitivitat que l'especialitat de MFiC és atractiva pels candidats MIR. Ens coneixen i som atractius per molta gent, a qui cal ajudar a desenvolupar-se com a professionals i especialistes.

D'altra banda, el mateix estudi defensa que caldria fidelitzar tots els professionals de MFiC del nostre entorn. Aquí està el tema, que factors com la càrrega de treball, la manca de reconeixement professional i la poca perspectiva de millora de futur poden ser determinants. Hem de treballar, i la CAMFiC hi treballa, per millorar-les.

6.- Per on passa millorar la imatge de la MFiC?

Crec que algunes de les millores podrien abordar-se de la següent manera:

Reforçar la MFiC, augmentant el nombre de places MIR i estatutàries, millorant les condicions laborals dels professionals i fomentant la recerca en aquesta especialitat.

Millorar la formació dels MIR, tant de MFiC com d'altres especialitats, en l'especialitat de MFiC i en els dispositius d'Atenció Primària, a més d'incloure més formació en MFiC en els estudis universitaris de medicina i en el propi examen MIR.

Promocionar la MFiC i informar sobre la seva importància i els seus avantatges, abanderant la longitudinalitat i la medicina centrada en la persona i basada en l'evidència, tant per als professionals com per a la població.

Revisar el sistema de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) i el mètode de selecció MIR. Millorar els Plans Nacionals d'Especialitat i planificar la necessitat d'especialistes a nivell territorial i demogràfic també són factors clau que cal abordar.

Com a opinió personal, crec que la MFiC és una especialitat fonamental per al sistema sanitari i que cal prendre mesures per a garantir que hi hagi suficients professionals qualificats que la vulguin exercir. Avui en dia ja hi ha dificultats per cobrir algunes places de MFiC, sense ningú que les sol·liciti. Per això, actualment molts professionals estan exercint al sistema sanitari públic sense tenir especialitat MIR, cosa que pot afectar la supervisió dels residents i a més des incentivar la via de la FSE. Cal també treballar en això, assegurant que tot el professional contractat estigui actualitzat en els seus coneixements i ofereixi un bon servei a la població.

7.- Estàs ja treballant en la propera Jornada de Resident de la CAMFiC? Ens pots dir quins seran els temes principals que tractareu? Per què? I on i com es celebrarà?

Sí, ens vàrem reunir al gener la Vocalia de Residents, la de Formació i la d’Investigació de la CAMFiC amb la coordinadora de les Unitats Docents de MFiC de Catalunya. La propera Jornada de Residents serà el dia 20 de setembre i comptarà amb novetats que seran anunciades en breus. Residents, esperem comptar amb els vostres excel·lents Treballs Finals de Residència. Hi haurà premi!

Cercador

Cercar