1 de març de 2024

Nota de premsa: CAMFiC elabora protocols de seguiment pel pacient amb obesitat per evitar l’abandonament de les dietes

En el marc del Dia Mundial Obesitat 4 de març 2024 

- La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) vol construir evidència sobre aquest acompanyament.
- L’obesitat és una malaltia que té tendència a recórrer com si tingués una programació.
- L’obesitat tractada com una malaltia en si mateixa, redueix mortalitat i ingressos hospitalaris.

L’obesitat és un augment i distribució del teixit adipós (greix) que implica conseqüències metabòliques perjudicials per al cos, i aquesta afectació sobre la salut es produeix de forma independent a altres malalties i factors de risc coneguts.

De fet, pel Dr. Gabriel Cuatrecasas, coordinador del grup d’Obesitat de la CAMFiC¹  “quan parlem d’obesitat no és només qüestió de pes. Parlem d’una malaltia on hi ha creixement del teixit greixós en territoris perillosos, com pot ser al voltant del fetge, budells o al cor”. Per tant, afirma “l’obesitat no és només que tenim greix, sinó sobretot on tenim aquest greix”.

Però, més enllà de la foto puntual, pel coordinador del grup d’obesitat de la CAMFiC el gran repte “és que ens cal construir evidència sobre l’acompanyament al procés de pèrdua de pes, i per això és imprescindible  crear uns fulls de ruta mínimament estructurats amb uns objectius concrets, especialment per a determinats grups de més risc.  Protocolaritzar l’acompanyament té un impacte positiu per a totes les parts, en primer lloc pels pacients amb la seva qualitat de vida, també pels professionals que milloren el seu perfil competencial i finalment per a l’administració perquè pot prevenir part de les complicacions més complexes i cares”.

L’acompanyament i el manteniment és molt important, no hem d’oblidar que la part emocional i la relació que les persones tenim al voltant dels aliments és una pedra angular del maneig de l’obesitat; estem davant una malaltia neuroendocrina. Per tot això,  el més dificultós és el manteniment a llarg termini. L’obesitat és una malaltia que té tendència a recórrer com si tingués una programació. 

En aquest context, des del grup d’Obesitat de la CAMFiC ja s’està treballant en l’elaboració d’aquest protocol que ha de permetre minimitzar els abandonaments de la població quan segueix una dieta. La idea és “dibuixar uns punts claus mínims i a realitzar en un període de temps concret. A partir d’aquí som conscients de la diversitat de casos, de la càrrega assistencial que ja tenim, i que no es pot pretendre arribar a tothom” explica el Dr. Gabriel Cuatrecasas.

Cal a més, alerta el metge de la CAMFiC “tractar l’obesitat com una malaltia en si mateixa, perquè hi ha evidència científica que si tractem l’obesitat de manera independent a altres malalties o valors (sucre, hipertensió, etc.) reduïm mortalitat i  reduïm ingressos hospitalaris.

De l’IMC a l’ecografia

La mesura de l’obesitat a la població general es fa majoritàriament amb el càlcul de l’Índex de Massa Corporal¹ (IMC) que és una tècnica senzilla fàcil d’utilitzar en consulta, però que darrerament és qüestionada perquè no diferencia entre greix i múscul, ni té en compte ètnies o gèneres. 

El Dr. Gabriel Cuatrecasas explica que a les consultes ja s’estan usant fórmules que donen més certesa i més informació sobre la distribució i composició corporal, com l’índex cintura-alçada o l’IMC amb mesura del perímetre de cintura.

Amb tot, des del grup d’obesitat de la CAMFiC aposten per l’ús de l’ecografia, molt generalitzat ja a l’atenció primària i que permet mesurar els gruixos del teixit adipós. “És una bona eina que sabem fer servir els metges i metgesses de l’atenció primària, amb tot” aclareix el Dr. Cuatrecasas “ens falta introduir criteris consensuats  sobre quina implicació té cada gruix”.

Cal fer més pedagogia sobre els perills de l’obesitat a la gent

Una part de la gent amb obesitat no consulta per la malaltia,  sovint la gent el que vol és millorar la seva funcionalitat,  donat que l’obesitat li provoca dolors articulars, hipertensió o diabetis, entre moltes altres coses.  “A aquests pacients cal explicar-los els perills de l’obesitat, i conscienciar-los que baixant pes millorem aspectes cardiometabòlics majors com  morts sobtades, ictus, infarts, o càncers (l’obesitat està darrere de més de 13 càncers diferents)” conclou el Dr. Gabriel Cuatrecasas.


Cercador

Cercar