Abordatge del consum d'alcohol a l'Atenció Primària

Objectiu general

- Facilitar l’adquisició de les habilitats necessàries per fer una identificació precoç i una intervenció breu en el consum de risc i perjudicial d’alcohol, així com també abordar la síndrome de dependència de l’alcohol.

- Millorar el coneixement del professional per tractar els problemes d’alcohol

- Fomentar la difusió de les eines del “Beveu menys” entre els professionals de l’AP i CAS.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 3,3

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 18 h.

Data i horari:

Del 26 de setembre de 2018 al 3 de desembre de 2018

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta