Formació de formadors: Abordatge i intervenció en el consum d’alcohol

Objectiu general

- Fer abordatge e intervenció breu en els pacients atesos a l’Atenció Primària, quepresentin un Trastorn per Consum d’Alcohol- Conèixer i establir un correcte ús dels fàrmacs indicats per al tractament de ladependència a l’alcohol.- Millorar la competència professional per assegurar una adequada atenció als pacientsamb TCA

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,6

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 4 h.

Data i horari:

06/06/2019 (de 9:00 a 13:00 h.)

Lloc de realització:

Regió Sanitària Camp de Tarragona
Av. M. Cristina, 54
43002 TARRAGONA

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades