Aproximació diagnòstica al pacient amb cefalea

Objectiu General:

Millorar les habilitats del metge de familia en el diagnòstic i el maneig del pacient amb cefalea.

El participant, finalitzat el curs, serà capaç de:

- Realitzar un diagnostic correcte d`una cefalea.

- Efectuar un tractament simptomátic correcte de la migranya i cefalea tensional.

- Elaborar un tracatment preventiu correcte de la migranya i cefalea tensional.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,6

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 4 h.

Data i horari:

25/03/2020 (de 16:00 a 20:15 h.)

Lloc de realització:

CAMFiC
C/ Diputació, 316
08009 Barcelona

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades