Anticoagulants orals en fibril•lació auricular (Girona)

Objectiu general

Millorar la competència dels professionals sanitaris per assegurar una adequada atenció alspacients amb fibril·lació auricular i tractament antitrombòtic.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,3

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 2 h.

Data i horari:

26/02/2020 (de 16:00 a 18:00 h.)

Lloc de realització:

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona
C/Campcardós, 37-39
17006 Girona

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades