Experiències de transformació dels centres AP per la COVID-19

Què hem canviat en els darrers mesos per fer front a la COVID-19? 

En els darrers mesos hem pres moltes decisions per cobrir les necessitats de les persones amb COVID-19 i sense COVID-19.

Al butlletí hem publicat les més de 50 experiències que ens heu presentat http://www.butlleti.cat/ca/Vol38/iss4/1

A més, també podeu veure les presentacions de les 15 millors experiències.


Material

Programa
Presentació
Transformació de la Unitat de Recerca en una Unitat de Salut Pública i Vigilància Epidemiològica. Dr. Carles Brotons
Atenció als centres residencials en temps de COVID a l’ Atenció Primària. Dra. Rosa Segarra
Obstacles per la propagació del Covid-19. Dra. Adriana Ramos
Gestió administrativa d’un Equip d'Atenció Primària de la Catalunya Central durant la pandèmia de la Covid-19. Dra. Anna Sabata
Organització per fer front a la Covid -19 a les Residències Geriàtriques del SAP Delta de Llobregat. Dra. Elena Pintado.
Mataró et cuida com eina d'acció comunitària en temps COVID19. Dra. Esther Limón.
Visió panoràmica i comunitària. Dra. Laura Conangla
Descripció dels pacients diagnosticats de COVID-19 del març al maig del 2020: dades d’ una pandèmia. Dr. Lluís Cuixart
Transformació de Hotel SB en Hotel Salut SB_Camp de Tarragona durant la pandèmia COVID-19. Dra. Montserrat Gens
Anàlisi de la prescripció d’antibiòtics durant la pandèmia COVID-19. Dr. Lluís Cuixart.
Implementació de l’ aplicació proactiva en seguretat dels pacients (PROSP) per millorar la gestió clínica de les residencies geriàtriques durant la pandèmia COVID-19. Dra. Montserrat Gens
Estudi descriptiu de les residències geriàtriques en un Àrea Bàsica urbana durant la pandèmia COVID-19. Dr. Lluís Cuixart
Residencies geriàtriques assignades una unitat de geriatria d’un cap urbà: dades de mortalitat i derivacions hospitalàries. Dr. Lluís Cuixart
Experiència i evolució d’un brot covid-19 a una residència geriàtrica de Girona. Dra. Júlia Thió .
Carpa del sem al cap anoia durant la pandèmia COVID-19. Dr. Xavi Cantero
Comiat - 17 de novembre
Comiat - 18 de novembre

Dades de l'activitat

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 4 h.

Data i horari:

17/11/2020 (de 17:30 a 18:30 h.)
18/11/2020 (de 17:30 a 18:30 h.)

Lloc de realització:

WEBINAR

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades