XXIV JORNADA: LA RECERCA SANITÀRIA AL MARESME

10 de juny

De 15.30 a 19.30 hores

Lloc: Centre Cívic La Fàbrica de Cabrils