Presentació del document Ecografia Clínica en Atenció Primària

Si et vas perdre l’oportunitat d’assistir al webinar del dia 19.05.22 on es va presentar el document Ecografia clínica en Atenció Primària i una píndola formativa sobre Ecografia clínica en la Diabetis Mellitus, podràs fer-ho encara a través dels següents enllaços:

Presentació de l’Acte
Dr. Rafael Ruiz Riera. Director Estratègic d’Atenció Primària i Salut Comunitària
Dr. Antoni Sisó Almirall. President de la CAMFiCDesplegament de l’Ecografia en Atenció Primària a Catalunya (2014-2022)
Dr. Pere Guirado Vila. Coordinador del GdT EcoAP de la CAMFiC
Dra. Lorena Díez Garcia. Secretaria del GdT EcoAP de la CAMFiCPresentació del Document. Adequació formativa.
Dra. Mònica Solanes Cabús. Vicepresident 2ª de la CAMFiC i membre del GdT EcoAP de la CAMFiC


Ecografia i Residents de medicina Familiar i Comunitària
Dra. Yolanda Ortega Vila. Vocal de Formació i Docència de la CAMFiC i membre del GdT EcoAP de la CAMFiC


Píndola formativa. Ecografia clínica en la Diabetis Mellitus
Dra. Laura Conangla Ferrin. Vocal 1a de la CAMFiC i membre del GdT EcoAP de la CAMFiC

Torn de preguntes i comiat


Descarrega el document a continuació: