Maneig de la patologia infecciosa altament prevalent en la població que ingressa a presó

A Catalunya les patologies més freqüents en la població que ingressa a la presó són:

-Les addiccions (tabaquisme i consum de drogues il·legals)

-Les infeccions, sobre tot i especialment les associades al consum de substàncies i

-Els trastorns psiquiàtrics.

 

Els objectius fonamentals del curs són:

-Realitzar un diagnòstic diferencial de l’estat de salut de les persones ingressades als centres penitenciaris especialment pel que fa a les malalties infeccioses.

-Indicar accions preventives a la població penitenciaria sobre les malalties prevalents al medi (VIH, Hepatitis víriques, altres ITS, tuberculosi).

-Aplicar els tractaments adients segons les malalties dins de l’àmbit penitenciari en funció dels darrers avenços terapèutics recents.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 1,5

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 9 h.

Data i horari:

Del 19 de setembre de 2022 al 18 de setembre de 2023

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta