Conciliació i revisió de la medicació crònica. Adherència terapèutica

Objectius

Assegurar una atenció farmacoterapèutica adequada als pacients crònics per tal d’incrementar l’efectivitat i la seguretat del conjunt de medicació que se’ls prescriu.

Image title


Material

Programa

Dades de l'activitat

Acreditació en tràmit

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 10 h.

Data i horari:

Del 24 d'octubre de 2022 al 23 de desembre de 2022

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta