La recepta electrònica, més enllà de la prescripció

Objectius

Conèixer el model de la recepta electrònica a Catalunya. Adquirir uns coneixements bàsics que permetin utilitzar correctament l’eina de prescripció en termes de qualitat, seguretat i sostenibilitat.

Image title

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,7

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 6 h.

Data i horari:

Del 24 d'octubre de 2022 al 23 de desembre de 2022

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta