Retinografia no midriàtica en la població diabètica per a l'Atenció primària

Objectius

Millorar les competències del metge de família en el maneig de la Retinografia no midriàtica en la població diabètica des de l’Atenció Primària.

Fer la lectura del fons d’ull.

Interpretar els resultats de les proves de cribratge ocular aplicades als pacients diabètics.

Diagnosticar les lesions oftalmològiques en els pacients diabètics.

Aplicar criteris de derivació.

Image title

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 1

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 10 h.

Data i horari:

Del 25 de novembre de 2022 al 31 de desembre de 2022

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta