Presentació de l'estudi ISAAC-CAT


Image title

Estudi ISAAC-CAT

Efectivitat i cost-efectivitat de la millora de les habilitats de diagnòstic i comunicació dels metges en la prescripció d’antibiòtics en pacients amb tos aguda en Atenció Primària de Catalunya:
Protocol d’estudi per a un assaig controlat aleatori per conglomerats.

Seminari web que té com a objectiu difondre els resultats de l’assaig clínic ISAAC-CAT a professionals de la salut, públic general i als decisors polítics convidats per avançar en l’efectivitat de les intervencions en Atenció Primària i, subsidiàriament, millorar la qualitat, la seguretat clínica i la capacitat de resolució.

Enllaç al zoom  https://us06web.zoom.us/j/84802315576?pwd=dWJocFpPcUNOYXVTWjNrVFJYMUdjdz09

Material

Programa

Dades de l'activitat

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 2 h.

Data i horari:

23/01/2023 (de 17:00 a 19:00 h.)

Lloc de realització:

CAMFiC
C/ Diputació, 316
08009 Barcelona

Activitat gratuïta