Abordatge de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

Objectiu general

Aprendre els nous coneixements pràctics de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.

Objectius específics

En finalitzar el curs, l'alumne serà capaç de:

  • Detectar els factors de risc que causen la MPOC
  • Aplicar els criteris de diagnòstic de manera correcta.
  • Establir un tractament adequat al pacient amb MPOC.
  • Aplicar un tractament preventiu i seguiment del pacient MPOC.
  • Aplicar els criteris de diagnòstic d’exacerbació i el seu tractament.
  • Considerar les comorbiditats com a part del seguiment i tractament de la MPOC.
  • Tractar la COVID-19 en el context del pacient MPOC.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,9

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 6 h.

Data i horari:

Del 3 de juliol de 2023 al 30 de novembre de 2023

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta