Aproximació al coneixement de la comunitat en Atenció Primària. 2003

L’objectiu d’aquest manual és proporcionar a l’EAP una guia pràctica, que canalitzi la recollida i l’elaboració de les dades necessàries per realitzar l’anomenat «examen preliminar de la comunitat» de forma organitzada, sistemàtica i amb rigor epidemiològic.

LLIBRE EN PDF

Aproximació al coneixement de la comunitat en Atenció Primària. 2003