IV Jornada del Grup de Treball d’Ètica de la CAMFiC i Observatori de Bioètica i Dret UB

ENTRAR O NO ENTRAR...? Història clínica i confidencialitat.
El 3 de juny a l'Auditori de la CAMFiC. 

Participa-hi a Twitter: #JornadaEtica2015 i #èconfidencial 

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,6

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 4 h.

Data i horari:

03/06/2015 (de 9:00 a 14:00 h.)
03/06/2015 (de 15:00 a 20:00 h.)

Lloc de realització:

CAMFiC
C/ Diputació, 316
08009 Barcelona

De 01/01/0001 al 01/01/0001

Preu: 20 €

Socis: 5 €

Socis residents: 5 €

Inscripcions tancades