16 de març de 2018

Entrevista amb Laura Clotet, coordinadora del grup Sexualitat de la CAMFiC

Image title

Entrevista amb Laura Clotet, coordinadora del grup Sexualitat de la CAMFiC

La Dra. Laura Clotet treballa actualment com a metge Responsable de tuberculosi i ITS al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental.

1.- Quan i per què neix el grup de Sexualitat de la CAMFiC?

El grup de sexualitat és molt recent, es va iniciar el 2017. La Julia Ojuel a títol personal feia el curs de sexualitat en 8 minuts i a partir d'aquest curs ens hem trobat un grup de metges (alguns d'ells amb formació en sexualitat) que considerem que la sexualitat forma part de la salut dels nostres pacients i que cal començar a parlar-ne.

2.- Quins sons els objectius a curt i llarg termini que et marques per al grup com a coordinadora?

A curt termini ens agradaria que la gent conegui el grup, tant dins com fora de la CAMFiC. Demanarem que els altres grups ens facin les peticions que tingui a nivell de formació per tal d'incloure la sexualitat a la resta de patologies (MPOC, crònics, oncologia, ITS...) i estem ja com a part de treball d'un estudi PERIS per augmentar el cribatge de ITS a partir de la formació en sexualitat dels sanitaris. I de fet, vàrem participar en una taula molt dinàmica al Congrés de la CAMFiC d’aquest passat octubre on vam presentar-nos als altres grups de treball de la Societat.

A llarg termini confiem que hi hagi una bona col·laboració entre els grups de la CAMFiC. Volem ser un grup de consulta per la inclusió de la sexualitat a la nostra assistència. També confiem en tenir un ventall ampli de formacions, ja que tenim un grup amb coneixements i experiències molt diversos i això ens motiva molt. Les formacions que per ara hem proposat son: Com parlar de sexualitat a AP i per què?,sexe segur, com afecten els constructes de gènere a la sexualitat, les no monogàmies i altres sexualitats no convencionals, acompanyaments en acceptació d'orientació sexual i transgènere, disfuncions sexuals, sexualitat en pacient oncològics, sexualitat a la tercera edat, la història de la societat que ens ha portat al patriarcat... En cada reunió surten temes nous molt interessants.

3.- De fet parleu de promoure la formació sobre sexualitat entre els professionals de l’Atenció Primària. És la sexualitat (també) un tema tabú en l’àmbit de la formació i entre els metges d’AP?. En aquest sentit creieu que la formació que cal és més en comunicació i creació de confiança i complicitat amb el pacient per parlar-ne, que no pas en qüestions més tècniques de malalties?

Tenim clar que el primer que hem de fer és qüestionar perquè no en parlem. Evidentment podem dir que no hi ha temps o que no hem rebut formació, que en part és cert, però creiem que  el problema és que entrem en l'esfera íntima dels pacients i sobretot entrem en conflicte amb algunes de les nostres creences, valors, constructes de gènere... i sí, és un tema tabú. Ens fa por entrar a preguntar, perquè no sabem com reaccionarem amb les respostes ni si sabrem ajudar als pacients en aquest tipus de consultes.

Ens cal formació tant en habilitats com en coneixements per sentir-nos segurs en aquest terreny. Calen els coneixements bàsics per trencar alguns dels mites que ens generen rebuig, per tenir respostes pels pacients, però sobretot cal saber com preguntar sobre el tema amb neutralitat, sense judicis i amb respecte a la diversitat.


4. –Se suposa que la sexualitat afecta directament la vida de les persones, i que es viu de forma diferent en funció de l'edat i d'altres malalties que hi poden afectar. En general, li donem poca importància a la vida sexual, des de les consultes d’AP.? De fet, parleu de crear guies pels professionals sobre diversos temes associats a sexualitat...En què esteu pensant? I ja hi esteu treballant en alguna?

Tenim previst fer algun tipus de guia a llarg termini, però encara estem iniciant el grup. Totes les formacions que us comentava que tenim en cartera de somnis, haurien d'acabar d'alguna manera en format paper o formació online.

5.- Quina ajuda us està donant la CAMFiC com a grup de treball de la Societat?

La CAMFiC ha rebut amb molt interès el grup, des del primer moment ens van animar a començar aquest projecte perquè hi van veure la necessitat. Ens reunim mensualment a la seu de CAMFiC, ens han donat suport a nivell de comunicació donant-nos accés a un mail que tots podeu fer servir per posar-vos en contacte amb nosaltres (sexualitat@camfic.org) i ens van animar a fer una taula de presentació al Congrés. La veritat és que el suport institucional s'agraeix quan estàs començant.

Agraeixo també molt aquesta entrevista i confio que serveixi perquè la gent ens conegui una mica més. Som un grup nou obert a tothom i amb moltes ganes de fer coses.

Cercador

Cercar