15 de juny de 2018

Nota de premsa: Que els metges de família facin ecografies redueix en un 52% les derivacions al servei de radiologia

Els metges de família de la CAMFiC tenen clar que fer un diagnòstic ecogràfic en l'àmbit de l'Atenció Primària comporta una sèrie d'avantatges objectius per al pacient i per al sistema: ajuda a fer el cribratge i diagnòstic precoç de determinades patologies, a reduir la incertesa clínica i a filtrar la derivació d'exploracions complementàries. Alhora, els avenços tecnològics han permès ecògrafs més petits i transportables, el que possibilita fer ecografies en el domicili del pacient en determinats casos. Tot això fa que, segons dades del Grup de EcoAP de la CAMFiC, si els metges de família tenen accés i fan ecografies es redueixi en un 52% les derivacions als serveis de radiologia.

Els ecògrafs a les consultes de l'Atenció Primària permeten exploracions orientades al diagnòstic dels problemes de salut més prevalents. De fet, moltes són les patologies que es veuen en les consultes del primer nivell assistencial i que són susceptibles de ser valorades mitjançant un ecògraf: massa abdominal palpable, sospita de líquid lliure com ascites o vessament pleural, còlic biliar, alteració significativa de les proves hepàtiques, còlic nefrític, síndrome prostàtic, estudi de les infeccions urinàries de repetició en l'adult, valoració de masses de parts toves, valoració de espatlla dolorosa o estudi tiroïdal, entre d'altres.

Per què ecografies des de l'Atenció Primària?

El Dr. Pere Guirado és el coordinador del grup EcoAP (Ecografia Clínica a l'Atenció Primària) de la CAMFiC i creu que "formar-nos per fer ecografies comporta importants avantatges; potser la més destacada, que ens augmenta la seguretat en la presa de decisions reduint la incertesa clínica i ens permet filtrar millor la derivació per visita o exploracions complementàries". En aquest sentit remarca que "disposar d'ecògrafs a les consultes d'AP possibilita que aquest nivell assistencial tingui una major capacitat de resolució, disminueix la incertesa, i per tant, suposa un increment de la satisfacció dels usuaris, que eviten desplaçaments i tenen les proves diagnòstiques més accessibles ".

De fet, segons els experts, entre el 82% i el 93% dels pacients als quals s'ha fet una ecografia al AP², no necessiten de més prova ni cap derivació, a més realitzant ecografies a la primària, s'aconsegueix que el temps d'espera per a aquesta prova disminueixi a la meitat.

Igualment, el Dr. Pedro Guirado vol destacar que "la concordança diagnòstica entre les ecografies realitzades per un metge de família i repetides posteriorment per un radiòleg, és molt elevada, arribant al 90%". Per tot això, es reafirma en què "la realització d'ecografies per part del metge de família és de gran utilitat. Jo mateix cada dia de consulta miro 2-3 dolors abdominals a més d'auscultar amb el fonendoscopi.... hem de mirar al pacient d'una nova manera, afegint als quatre pilars de l'exploració física (inspecció, palpació, percussió i auscultació) la insonació... hem de poder mirar als pacients per dins a través dels ultrasons per a completar la nostra exploració ".

Tot i la utilitat de l'ecògraf a les consultes d'Atenció Primària, actualment a Catalunya només 57 centres d'atenció primària disposen d'ecògraf. Per tot això, el Dr. Pedro Guirado insisteix que "l'objectiu, que demanem al Departament, és que hi hagi un ecògraf per a cada equip d'atenció primària".

"Una mirada nova", lema II Jornada EcoAP 2018

És evident que l'ecografia clínica està convertint en una eina molt útil per al metge de família. El seu ús s'està estenent per tot el territori a mesura que els professionals es van formant en aquesta tècnica i també en la mesura que poden disposar d'un ecògraf al seu centre. La Jornada vol fer èmfasi en què, tot i que inicialment pot semblar molt difícil, "sí es pot", i que tant els professionals que ja saben fer ecografies, com els que no han fet mai, vegin les possibilitats d'aquesta tècnica i de tots els tipus d'ecografia que pot arribar a fer un metge de família de forma habitual .... perquè hi ha "una mirada nova sobre els pacients"

A més, la jornada dedica una taula a l'ecografia pulmonar, que comptarà amb la presència del Dr. Giovanni Volpicelli³, referent mundial i màxima autoritat en ecografia pulmonar.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. Actualment compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l'Atenció Primària i s'articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials

¹ Segons CatSalut a Catalunya hi ha 366 CAPs. http://catsalut.gencat.cat/ca/centres-sanitaris/cercador/

²Segons dades Grup EcoAP de la CAMFiC.

³https: //www.researchgate.net/profile/Giovanni_Volpicelli

Per més informació: Premsa CAMFiC   premsa@camfic.org

Cercador

Cercar